Giỏ hàng

Cách đăng ký, kiểm tra, hủy của các gói cước dữ liệu?


- Đăng ký gói cước:

DK <Tên gói cước> Hoặc <Tên gói cước> ON Hoặc <Tên gói cước> gửi tới 8968(miễn phí)

- Kiểm tra dung lượng gói cước đang sử dụng:

TRACUU <Tên gói cước> gửi tới 8968(miễn phí)

- Hủy gói cước:

HUY <Tên gói cước> Hoặc <Tên gói cước> OFF gửi tới 8968(miễn phí)

Facebook Google+ Top