Giỏ hàng

ITelecom hiện nay đang cung cấp các gói 3G/4G nào?


  1. Gói cước ID30: 30.000đ/ tháng - 2GB/ tháng
  1. Gói cước ID50: 50.000đ/ tháng - 4GB/ tháng
  1. Gói cước IC99: 99.000đ/ tháng - 5GB/ tháng. Miễn phí 100 phút gọi nội mạng (ITelecom và Vinaphone)  Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng.
  1. Gói cước IC149: 149.000đ/ tháng - 7GB/ tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng (ITelecom và Vinaphone) dưới 20 phút Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng
Facebook Google+ Top