Giỏ hàng

Thủ tục hòa mạng thuê bao ITelecom như thế nào?

-Nếu KH là cá nhân: mang CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu còn hạn sử dụng đến các điểm giao dịch của ITelecom.

-Nếu KH là doanh nghiệp, tổ chức: Mang Giấy phép Đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng nhận đầu tư,…,  Giấy giới thiệu, ủy quyền của chủ doanh nghiệp (Nếu người đại diện hòa mạng không phải là người có tên trên GPKD), CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn của người đại diện hòa mạng.

Facebook Google+ Top