Giỏ hàng

ITelecom sử dụng hình thức nạp thẻ cào của VinaPhone, vậy số ngày sử dụng tương ứng với giá trị thẻ được tính như thế nào?

Hiện nay Itelecom đang sử dụng thẻ cào của mạng VinaPhone. Các mệnh giá thẻ nạp và số ngày sử dụng tương ứng được áp dụng giống như mạng VinaPhone. Ví dụ:

Từ 30.000 đ đến < 50.000đ: 30 ngày

Từ 50.000 đ đến < 100.000đ: 60 ngày

Facebook Google+ Top