Giỏ hàng

Gói bổ trợ nào hỗ trợ giảm cước thoại nội mạng, ngoại mạng?

* Gói cước IC9: Cước phí: 99.000 đồng/ tháng .

Gọi thoại: Miễn phí 100 phút gọi nội mạng (ITelecom và Vinaphone)  Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng

Data: 5GB/tháng

 

*Gói cước IC149: Cước phí: 149.000 đồng/ tháng

Gọi thoại: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng (ITelecom và Vinaphone) dưới 20 phút. Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng.

Data: 7 GB/tháng

Facebook Google+ Top